Procedura przyjmowania nowego praktykanta/stażysty

Wymagane dokumenty

Osoby chcące odbyć praktyki/staż w Pracowni Obrazowania Mózgu powinny przygotować następujące dokumenty:

Podanie o przyjęcie na praktyki/staż: wzór.

Zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW (np. ISIC)

W przypadku studentów: zaświadczenie o byciu studentem, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów. W przypadku nie posiadania zaświadczenia lekarskiego należy wypełnić ten dokument

W przypadku dostępu do danych osobowych: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.


Powyższe dokumenty należy zanieść do działu spraw pracowniczych i rekrutacji (zwierzętarnia), do Pani Ewy Leśniczuk.


Dodatkowo należy uzgodnić z Kierownikiem POM termin rozpoczęcia praktyk/stażu, czas ich trwania, zakres obowiązków (analiza danych, prowadzenie badań), a także przesłać na adres email d.drozdziel@nencki.gov.pl wiadomość o tytule: “Nowy pracownik” w której treści wpisane będzie imię i nazwisko, telefon kontaktowy, kierownik praktyk/stażu.


Należy także zaznajomić się z Regulaminem POM. Wydrukowany i podpisany dokument należy przekazać Dawidowi Droździelowi

Szkolenie BHP

Po złożeniu niezbędnych dokumentów otrzymacie skierowanie na szkolenie BHP, które należy wypełnić i zanieść do podpisu kierownikowi POM. Następnie należy uzgodnić termin szkolenia BHP z Panem Bogdanem Kielakiem (b.kielak@nencki.gov.pl).

Dokumenty otrzymane podczas szkolenia BHP należy zanieść do podpisu Kierownikowi POM, a następnie do działu spraw pracowniczych i rekrutacji.

Wyrabianie karty dostępu do Instytutu

Aby wyrobić kartę dostępu kierownik POM kontaktuje się z działem administracji (Edyta Momot).

Do wyrobienia karty potrzebne jest zdjęcie osoby ubiegającej się o kartę, imię i nazwisko, oraz zakres pomieszczeń do których osoba powinna mieć dostęp. Zdjęcie może zostać wykonane na miejscu, można też przesłać je w wersji cyfrowej na adres e.momot@nencki.gov.pl w tytule wiadomości proszę wpisać “Karta dostępu (imię i nazwisko) zdjęcie”. Kartę dostępu można odebrać w pokoju nr 26.