Praca zdalna

Zgłaszanie pracy zdalnej

Każda osoba chcą pracować zdalnie tworzy dokument (gdoc) o tytule: Praca zdalne - Imię i Nazwisko i udostępnia go promotorowi oraz kierownikowi pracowni. Przykład.

W dokumencie proszę wpisywać terminy pracy zdalnej w danym tygodniu i zadania, jakie będą wtedy wykonywane, zaczynając od najbardziej aktualnych.

O przygotowaniu planu pracy zdalnej należy poinformować promotora najpóźniej 2 dni przed planowaną pracą zdalną.

Promotor akceptuje plan pracy zdalnej.

Osoba chcąca pracować zdalnie wysyła maila do promotora o tytule: Plan pracy zdalnej (Data) - Imię Nazwisko. W treści maila wpisuje plan pracy zdalnej oraz link do dokumentu online

Promotor najpóźniej do godz. 10:00 dzień przed planowaną pracą zdalną odpowiada zgodą w mailu z CC do kierownika pracowni oraz Urszuli Dziewulskiej (u.dziewulska@nencki.edu.pl)

Zdalne łączenie się z komputerami

Konto Novell i VPN

Dostęp do sieci VPN pozwala na zdalne łączenie się z siecią instytutu, a przez to np. dostęp do intranetu, bazy artykułów i licencji MATLABa.

Instrukcja jak zainstalować program do obsługi VPN (Windows)

Instrukcja jak podmienić plik konfiguracyjny (Windows)

Plik konfiguracyjny VPN


Łączenie się z komputerów z systemami Windows - Windows

Instruckja przygotowana przez dział IT

Pulpit zdalny na urządzeniu z systemem Windows, Android lub iOS umożliwia nawiązanie zdalnego połączenia z komputerem z systemem Windows 10.

 1. Skonfiguruj komputer, który chcesz podłączyć, tak aby zezwalał na zdalne połączenie:

  • Upewnij się, że korzystasz z systemu Windows 10 Pro. Aby to sprawdzić, wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia > System > Informacje i poszukaj informacji o wersji. Aby uzyskać informacje o tym, jak uaktualnić swój system, zobacz Uaktualnianie systemu Windows 10 Home do systemu Windows 10 Pro.

  • Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia > System > Pulpit zdalny i włącz opcję Włącz pulpit zdalny.

  • Zanotuj nazwę tego komputera w obszarze jak połączyć się z tym komputerem . Będziesz jej później potrzebować.

 2. Jak używać pulpitu zdalnego do łączenia ze skonfigurowanym komputerem:

  • Na lokalnym komputerze z systemem Windows 10: W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Podłączanie pulpitu zdalnego, a następnie wybierz pozycję Podłączanie pulpitu zdalnego. W programie Podłączanie pulpitu zdalnego, wpisz nazwę komputera, aby nawiązać połączenie (w kroku 1), a następnie wybierz Połącz .

  • W urządzeniu z systemem Windows, Android lub iOS: Otwórz aplikację Pulpit zdalny (dostępną bezpłatnie w sklepie Microsoft Store, Google Play i sklepie Mac App Store), a następnie dodaj nazwę komputera, z którym chcesz się połączyć (z kroku 1). Wybierz dodaną nazwę komputera zdalnego, a następnie poczekaj na nawiązanie połączenia.

źródło: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/jak-korzysta%C4%87-z-pulpitu-zdalnego-5fe128d5-8fb1-7a23-3b8a-41e636865e8c


Łączenie się komputerów z systemami MacOS - MacOS

Zdalne połączenie przy pomocy aplikacji Apple Remote Desktop (wymagane Apple ID)

Zdalne połączenie przy pomocy funkcji współdzielenia ekranu (nie wymaga dodatkowej aplikacji)