Premie

Premia za artykuły naukowe

Dokument do wypelnienia,. - DO UZUPELNIENIA DOKLADNIEJ

Artykuł musi mieć nadany numer DOI, żeby składać prośbę o premię. Druk ma tylko miejsce na podpis dyrektora. Wypełniamy dokument, drukujemy CAŁY artykuł i zanosimy do pani Urszuli Dziewulskiej.

Afiliacje

W języku polskim:

Pracownia Obrazowania Mózgu, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Pasteura 3, 02-93 Warszawa, Polska.

W języku angielskim:

Laboratory of Brain Imaging, Nencki Institute of Experimental Biology of Polish Academy of Sciences, 3 Pasteur Str,. 02-093 Warsaw, Poland


Dopuszczalne jest posługiwanie się skrótem: