Seminaria

Lab Meetings

W czasie spotkania trwającego max 45 min poruszane będą następujące kwestie:

1. zagadnienia dotyczące funkcjonowania labu (usprawnienia, zakupy, integracja itp.)

Główni prowadzący: Artur/Dawid (max 10min).

2. zagadnienie naukowe (problemy analityczne/statystyczne, odpowiedzi na recenzje itp). zagadnienia będzie można zgłaszać w dokumencie online (max 15 min.)

Moderator: doktoranci w kolejności alfabetycznej

3. prezentacje w języku angielskim z zakresu prowadzonych badań (plan badania, plany analiz, wyniki, planowane granty). Prezentacje mogą mieć luźny charakter.


Linki:

Labmeeting_LOBI_topics

LabMeeting_LOBI_prezentacje

Brain Imaging Meetings

Terminy:

środy, godz. 14.30

Seminaria osób z LOLN i LOBI - dwa razy w miesiącu, żeby każdy od czasu do czasu coś opowiedział.

Pozostałe terminy: ew. goście z zewnątrz

Zasady:

Wykład 30 min + 15 minut dyskusji (współpracownicy z zagranicy 14:00 - 15:30).

Z założenia po angielsku włącznie z dyskusją (ale w uzasadnionych sytuacjach po polsku, ew. tylko dyskusja po polsku - np. przy bardziej roboczych spotkaniach).

Rodzaje spotkań:

wewnętrzne (bez rozgłaszania na zewnątrz - np. do omówienia planów badawczych, przećwiczenia prezentacji przed konferencją itp)

ogólnodostępne (z rozsyłaniem info na mailing listę, hydepark itp. (facebook?))

Platforma

Google meet