Studenci/stażyści

Używanie komputerów w pokoju B008

Osoby przyjęte na praktyki/staż otrzymują na czas trwania praktyk/stażu dysk twardy USB służący do przechowywania zebranych danych i analiz.

Każda osoba ma dostęp do komputerów w pokoju B008, które są równoważne pod względem zainstalowanego oprogramowania - możliwa jest praca na dowolnym wolnym stanowisku. Jednak przed używaniem komputera proszę o stosowny wpis do kalendarza.


Proszę o nie zapisywanie danych na tych komputerach, a jeśli zaistnieje taka konieczność proszę o stosowną informację przesłaną na adres d.drozdziel@nencki.gov.pl

Dane zapisane na komputerach (a nie uzgodnione ze mną) będą regularnie usuwane.


Mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy pokój B008 będzie zajęty w związku z prowadzonymi w nim badaniami, wtedy zależnie od decyzji badacza będzie możliwa w nim praca lub też wszystkie osoby będą musiały go opuścić.

Rezerwacja komputerów

Pod tym linkiem: https://tinyurl.com/pomrezerwacje jest dostępny kalendarz rezerwacji stanowisk komputerowych Instrukcja obsługi kalendarza


Przechowywanie danych

Wszystkie dane powinny być przechowywane na udostępnionym użytkownikowi dysku twardym USB. Struktura folderów na dysku nie jest narzucona, natomiast konieczne jest utworzenie w nim pliku tekstowego „info”, gdzie znajdą się:

podstawowe informacje o badaniu (projekt, z którego dane pochodzą)

typ analizowanych danych (EEG, fMRI, dane strukturalne, DTI)

oprogramowanie użyte do analizy danych wraz z informacją o jego wersji.

informacje o strukturze folderów wraz z informacjami nt. ich zawartości.

instrukcja jak powtórzyć analizy wraz z odwołaniami do konkretnych funkcji/skryptów.


Podczas analiz należy dążyć do możliwości pełnej replikacji wyników poprzez używanie i zapisywanie skryptów, dbanie o przejrzystość danych itp.

Zainstalowane oprogramowanie

Audacity, Jasp, Notepad++

Anaconda, Python 3.7, Microsoft Office 2019, Presentation

Brain Vision Analyzer, Docker, R studio

Gimp, MRIcron, Visual Studio Code

Team Viewer, Mendeley, CCleaner

Matlab 2019 pluginy SPM12, EEGLAB, ART, MARSBAR, WFU pickatlas